Програму було започатковано в 1997 році Організацією з економічного співробітництва та розвитку (OECР).

Метою програми є визначення тенденцій у результатах освітніх програм різних країн; чинників, що впливають на рівень навчальних досягнень учнів у світі.