Унікальність дослідження

PISA є унікальним дослідженням, оскільки воно зосереджується на здатності до використання своїх знань і умінь у реальних життєвих ситуаціях. Такий напрям відображає реальні зміни мети навчання і самих навчальних програм.

 Ключові особливості, що зумовили розвиток PISA:

•        Спрямованість на освітню політику. Дослідження дозволяє поєднати інформацію про навчальні здобутки учасників тестування з даними про самих учасників тестування, і факторами, які впливають на процес навчання. Таким чином, можна отримати низку характеристик, які свідчитимуть якість системи освіти.

•        Інноваційна концепція грамотності. Ця концепція передбачає здатність учасника тестування використовувати власні знань і уміння з провідних предметних галузей, аналізувати, робити умовиводи тощо в процесі розв’язання та інтерпретації певних життєвих проблем.

•        Відповідність до ідеї навчання упродовж життя. У дослідженні визначаються не лише компетенції людини, але й їхня навчальна мотивація, віра в себе, дотримання певних стратегій  навчання.

•        Регулярність. Дослідження проводиться кожні 3 роки, що дозволяє країнам здійснювати моніторинг якості освіти, з’ясовувати динаміку зміни певних показників якості освіти.

•        Значна кількість країн-учасниць. У дослідженні 2018 року буде брати участь близько 80 країн.

 Дослідження, проведені в Австралії, Канаді та Данії показали значний зв’язок між результатами PISA-2000 і даними про продовження навчання цими учасниками. Наприклад, учасники з Канади, які в 2000 році отримали рівень «5» за читацьку грамотність мали в 16 разів більше шансів вступити до вищих навчальних закладів, аніж ті учасники, які отримали рівень «1». PISA – найбільш широке і найбільш строге міжнародне дослідження, яке збирає інформацію про учасників тестування, їх сім’ї, фактори, що впливають на якість освіти і можуть пояснити різницю в отриманих результатах.

 Напрямок досліджень, природа процедури оцінювання, зміст анкетування розробляються і аналізуються провідними експертами країн-учасниць так, щоб вони задовольняли інтересам цих країн. Серйозні зусилля докладаються до того, щоб досягти культурної та лінгвістичної відповідності тестових матеріалів. У дослідженні використовуються лише якісно розроблені механізми перекладу тестових матеріалів і дотримання процедури збору інформації. Як наслідок, результати PISA мають високі показники валідності та надійності. Вони можуть значно покращити розуміння навчальних досягнень учнів у розвинених країнах і у тих країнах, що знаходяться на нижчих стадіях економічного розвитку. По всьому світу результати тестування PISA використовуються для того, щоб оцінити рівень знань і умінь учнів своєї країни, порівняти його з рівнем інших країн-учасниць; установити рівні для покращення системи освіти; зрозуміти сильні та слабкі сторони системи освіти своєї країни.