Оцінювання і шкалювання

Результати учасників тестування шкалюються за допомогою модифікованої моделі Раша. Результати тестування повідомляються за 1000-бальною шкалою (із серединою 500 балів і стандартним відхиленням 100 балів) за кожною з визначених предметних галузей. Кожна з галузей (читання, математика, природничі науки) містить певні змістовні частини, за якими також надаються результати.

 Так, під час виконання секції «читання» перевіряється здатність до пошуку нової інформації, інтерпретації тексту,  до оцінювання змісту тексту, здійснення умовиводів. За кожний із цих трьох параметрів пріоритетної галузі дослідження учасник тестування отримує окремі бали, що відповідають одному із шести рівнів володіння читацькою грамотністю (перший – найнижчий, шостий – найвищий).

 У математичній секції  виокремлено такі підрозділи: простір та форма, зміни і взаємозалежності, кількість та невизначеність, а в природничій – такі: визначення наукової проблеми, пояснення певного явища, використання наукових доведень. У природничих науках було також виокремлено змістовні галузі, а саме: фізичні системи, живі системи, система біосфери та космічна система. Під час операційного тестування використовуються якірні завдання попередніх років, що дозволяє порівнювати результати країн-учасниць і результати суспільно значущих категорій учнів різних років.